April 2010

Spårbilsutställning på Hotell Scandic Karlskrona

En utställning med information om spårbilar i Karlskrona samt en spårbilsmodell finns i Hotell Scandic Karlskronas lobby onsdag 5 maj – lördag 8 maj. Guidning av utställningen alla dagarna mellan kl 11.00 och 15.00

Seminarium

Ett öppet seminarium hålls onsdag 5 maj, kl 18.45 – 20.15 i ett av hotellets konferensrum. Fördragningar av bl.a. kommunalråd Tommy Olsson och Magnus Hunhammar från Pilot Spårbilar. Efter föredragningarna följer en debatt.

Hamngatan, modellArrangörer

Utställningen arrangeras av Nätverket KOMPASS och Karlskrona kommun i samarbete med hotell Scandic Karlskrona, Affärsverken och Blekinge Tekniska Högskola.

Seminarieinbjudan  

Tid: Onsdag 5 maj kl. 18.45-20.15. Plats: Scandic Karlskrona, Skeppsgosseg. 2

Hämta inbjudan här

Anmäl dig till seminariet på anmalan@sparbilar.se

Intresset stort för spårbilar

Det mediala intresset för spårbilsutställningen på KTH var stort när montern invigdes av Akademiska Hus, KTH och Stockholms universitet vid lunch i dag. På plats fanns också statens företrädare Hans Rode och Bo Olsson, både från Trafikverket.

Utställningen vid KTH

Redan innan montern öppnade försökte förbipasserande komma in för att få provsitta spårbilsvagnen och ta del av mer information. Nätverket KOMPASS som arrangerat utställningen tillsammans med Akademiska Hus, KTH och Stockholms universitet konstaterade glatt att intresset för spårbilar växer.

Under invigningen framförde rektorerna och Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademsika Hus goda argument varför staten ska välja att lokalisera pilotbanan till KTH enligt förslaget Via Academica.

- Jag har en vision om att en student som ett par år kommer upp från tunnelbanan och tar spårbilen ett par minuter till nya Albanoområdet berättade Sten.

Peter Gudmundson, rektor på KTH, poängterade att en satsning på spårbilar ligger helt i linje med den kompetens som finns på universiteten.

- Om det blir verklighet med spårbilar här så skulle de vara trevligt att samtidigt bygga upp forskning kring spårbilar och vi på KTH är redo.

Stockholms universitets rektor Kåre Bremer tog vid och framförde ytterligare ett argument för Via Academica.

- Alla kraftsamlingar som kan göras för att knyta samman dessa lärosäten välkomnas. Kommunikationen är en viktig del av detta.

Trafikverket var på plats och direktör Hans Rode har fått uppdraget att leda arbetet med att ta fram var pilotbanan ska placeras.

Vectus spårbil- Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att till 31 oktober visa vad mer de kan satsa på än de redan planerade projekt som är på gång.

Fem platser är aktuella för spårbilar – Stockholm, Uppsala, Umeå, Södertälje och Trollhättan.

- Vi har en lista med 15 kriterier och att spårbilar är en långsiktig satsning och en del av kollektivtrafiken är ett av de viktigaste. Vi vill också se att spårbilar är en del av kommunens långsiktiga planering och att parterna är beredda att ta ansvar genom medfinansiering avslutade Hans.

 

 

Entusiasm för spårbilar i Vetenskapsstaden

Enligt Näringsdepartementets utredare Kjell Dahlström är området mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet på Frescati högintressant för Sveriges första kommersiella spårbilsbana. Banan skulle knyta ihop de två anrika lärosätena med det nya området Albano, som ligger mitt emellan, och på längre sikt även Karolinska Institutet (KI) på andra sidan Brunnsviken.

Spårbilens sträckning Akademiska Hus är den största fastighetsägaren på såväl KTH som Frescati och Albano. Sten Wetterblad, som är regiondirektör i Stockholm, hoppas nu att han hittat ett bra alternativ till både bilar och traditionell kollektivtrafik.

- Jag har mött en oerhörd entusiasm från alla när vi pratar spårtaxi, trots att de vet att tekniken är ny och säkert kommer kräva en inkörningsperiod. Det finns ett väldigt stort dagligt resebehov inom områdena, och förbindelserna är ganska dåliga idag.

Efterlängtad lösning på trafikproblem
En av entusiasterna är universitetets rektor Kåre Bremer, som säger sig applådera projektet.

- Samarbetet mellan våra institutioner ökar hela tiden och det manifesteras tydligast på Albano där våra fysiker numera sitter i samma hus som fysikerna från KTH. Det är lite för långt att gå dit och det finns inga trovärdiga kollektiva alternativ, så idag tar många bilen. Alltför många. Det finns ju tillräckligt med bilar i den här staden ändå.

Även KTH:s rektor Peter Gudmundson är positiv.

- Vi har hållit på länge att försöka hitta en lösning på våra trafikproblem och för en tid sedan dök spårbilarna upp som en ny möjlighet. Vi skulle vara betjänta av en sådan här lösning redan nu. Det tar 20 minuter att gå från tunnelbanan till de mest avlägsna delarna av KTH och ska man sedan till universitetet, ja, då måste man ner i tunnelbanan igen. Eller ta bilen.

Rätt plats för ny teknik
Den aktuella utställningen ser de som ett sätt att vinna fler anhängare till idén om det lokala spårbilsnätet, som fått arbetsnamnet ”Via Academica”, men också som en kanal för allmän information om vad spårbilar egentligen är.

- Akademiska Hus bygger och förvaltar kreativa miljöer, förklarar Sten Wetterblad. Spårbilar passar väl in i vår ambition att vara framtidsinriktade och att stärka Sverige som en kunskapsnation. Vi tror att de personer som finns på campusområdena gärna provar ny miljövänlig teknik och vi vet att många gärna forskar om hur framtidens transporter ska gå till. Spårbilar är mycket tystare och renare än bussar och bilar och jag tycker det skulle passa mycket bra att låta Sveriges första riktiga spårbilsbana koppla ihop Stockholms campusområden. Men kollektivtrafik är till största delen samhällets ansvar, inte direkt vårt som fastighetsägare. Det måste till finansiering och politiska beslut innan byggandet kan påbörjas.

De båda rektorerna väntar också på att olika politiska instanser ska fatta rätt beslut. Själva vill de ha spårbilarna på plats så snart det går.

- Ju snabbare det blir klart desto bättre, konstaterar Peter Gudmundson.

Text av Titti Knutsson för Pilot Spårbilar

Spårbilsteknologi mogen för kommersiell drift

För många människor framstår säkert idéerna om spårbilar fortfarande som ett slags futuristiska, teknologiska experiment men faktum är att de tekniska lösningarna redan finns, både när det gäller mjukvaran som styr den automatiska trafiken och hårdvara som vagnar och banor.

Anna Hansson, som är forskningssamordnade på Banverket, numera Trafikverket, ser inga tekniska hinder för att sätta igång att bygga spårbilsbanor i full skala.

- Vi håller oss ajour med utvecklingen och vet att flera leverantörer har kompletta lösningar som fungerar. Nu behövs inte fler papper och utredningar utan praktiska erfarenheter från fullskaliga projekt. På sikt är det också viktigt med en teknisk standardisering, så att flera leverantörer kan konkurrera om uppdragen.

Exempel spårbilsstation

Tekniska tester pågår
Vid sidan av bubblare som Linköpingsföretaget Beamways och mer etablerade företag som Brittiska Advanced Transport Systems (ATS), kanadensiska Bombardier och nederländska 2getthere är Vectus en av de leverantörer som kommit längst när det gäller spårbilar. Precis som 2getthere och ATS står de i begrepp att projektera sin första kommersiella bana och det är nu fyra år sedan deras test- och demobana i Uppsala togs i bruk.

Spårbilsvagn testas i snö

Svante Lennartsson, som stortrivs med jobbet som konstruktionschef och ansvarig för banan i Uppsala, berättar att de tekniska utprovningarna ger värdefull information för kommande banor.

- Vi utför till exempel kapacitetstester genom att köra fortare och/eller med kortare avstånd mellan fordonen. Testerna utförs dock alltid efter högsta möjliga nivå på säkerhet för både person och egendom. När inga tester utförs kan besökare få provåka systemet.

Aha-upplevelser för besökare
Intresset för att åka har varit större än förväntat och hittills har över 1 500 personer fått prova.

- Just nu kan vi inte ta emot alla som vill åka utan fokuserar på politiker och andra beslutsfattare. Fast egentligen är min drömpassagerare en person från en storstad som sitter i bilkö varje dag. Det är ju de som blir de verkliga vinnarna, säger Svante och berättar att reaktionerna från dem som fått åka är genomgående positiva.

- För många är det första gången de verkligen förstår konceptet, friheten det ger att med automatisk drift kunna välja fritt vart i nätet man vill åka.

Det blir ofta en aha-upplevelse. Anna Hansson hör till dem som fått åka spårbil på testbanan:

- Jag blev imponerad och fick en känsla för hur tysta städer vi skulle kunna få. Spårbilen kan bli ett viktigt komplement till järnväg och annan befintlig kollektivtrafik. Personligen tycker jag det vore jätteroligt att få vara med och utveckla en svensk pionjärbana!

Text av Titti Knutsson för Pilot Spårbilar

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.