Augusti 2010

Spårbilar ett alternativ när Värmdö växer

Värmdö kommun utanför Stockholm står bokstavligt talat i ett vägskäl: ska man satsa på fler trafikleder för bilar eller på någon typ av spårbunden kollektivtrafik?

För centerpartisten Hans Lindqvist är svaret givet eftersom han sedan länge intresserat sig för spårbilar och är ordförande i nätverket KOMPASS.
- Det råder stor politisk enighet om att fortsätta utreda möjligheterna att bygga ett spårbilsnät både lokalt i Värmdö och som förbindelse via Nacka till Slussen. Alla sju partier i fullmäktige står bakom det, förklarar Hans.

Anledningen till det ökande resandebehovet är en kraftig befolkningsökning och det faktum att kommunen fyrdubblar sin befolkning sommartid när fritidshusen fylls med sommargäster. Idag saknas spårbunden kollektivtrafik och majoriteten av dem som reser till och från kommunen åker i egen bil.
- Till de tyngsta argumenten hör förstås miljö- och klimatfrågorna men också att vi inte vill bygga sönder Värmdö med fler stora vägar. Spårbilsnät kräver mindre markutrymme och är dessutom billigare att bygga än vägar. En förlängning av tunnelbanan till Nacka, som landstingsoppositionen pratar om är inte realistiskt i jämförelse. Det skulle kosta mycket mer i både tid och pengar.

Samfinansiering nödvändig
Finansieringen är som alltid vid nya infrastruktursatsningar en knäckfråga. Att kommunen ensam skulle stå för investeringen är uteslutet, anser Hans. I stället skissar han på en samfinansiering.
- Kommunen är självskriven, liksom SL och staten men även näringslivet här ute har mycket att vinna och borde därför vara med och betala.
- Spårbilarna kommer, det är bara en fråga om vilka som hinner först. Städer världen över, inte minst i USA, är intresserade och Värmdö är bara en av femton svenska kommuner som vill vara med i den första utbyggnadsvågen.

Bättre underlag behövs
Ulf Brandt, som är fastighetsutvecklare på SL har hört talas om Värmdös ambitioner på spårbilsområdet men tycker att kommunerna i nätverket KOMPASS i första hand borde göra gemensam sak för att få till stånd den pilotanläggning som kallas för Via Academica.
- Det behövs ett fullskaligt test av teknologin och Via Academica, som skulle binda ihop Kungliga Tekniska Högskolan med Universitetet och Karolinska Institutet är ett mycket bra alternativ, tycker jag. Om pilotanläggningen sedan blir en framgång så kan spårbilsnät byggas på många fler platser.

Även Olof Stenhammar, finansman och entreprenör som driver besöksanläggningen Siggesta Gård på Värmdö, förordar en noggrannare utvärdering.
- Det är klart att det vore bra ur miljösynpunkt men jag betvivlar att det finns ekonomi i att bygga spårbilsnät till så pass avlägsna platser.

Hans Lindqvist tar tvivlet med ro.
- Opinionen rör sig ändå i rätt riktning. Spårbilar betraktas inte som science fiction längre. I alla fall inte på Värmdö.

Titti Knutsson

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.