Mars 2012

Spårtaxi - var god dröj INTE

Göran Tegner skriver i Destination #3 mars 2012

Vectus testbana i UppsalaSpårbilar (eller spårtaxi) har diskuterats och föreslagits alltsedan mitten på 1960-talet. Det är ungefär lika länge som biltullar har diskuterats, men som nu finns i flera städer i världen, som Singapore, Oslo, London och Stockholm. Goda idéer – som spårbilar och biltullar - kan aldrig stoppas, men väl förhalas. Spårbilar finns nu i London, i Masdar City i Förenade Arab­emiraten, byggs nu i Suncheon i Sydkorea och i Amritsar i Indien. Och Vectus testbana i Uppsala har bevisat att spårbilar klarat av den tekniska utmaningen, ännu bättre än den 150-åriga järnvägen när det gäller snö, is och kyla.

Läs hela artikeln och nyhetsbrevet här

Destination #2 februari 2012

I detta nummer av Destination skriver Rod Diridon från Mineta Transportation Institute i USA om de utmaningar och möjligheter som USA ställs för när det kommer till utvecklingen av hållbara transportsystem. 

Läs nyhetsbrevet här

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.