September 2012

Spårbilsindustrin expanderar kraftigt i världen - var vill vi ha svensk industri?

Christer Lindström, IST och Hans Lindqvist ordf. KOMPASS skriver om expansionen för spårbilar i nyhetsbrevet Destination #7 September 2012

Det senaste årets kraftiga expansion inom spårbilsvärlden är inget annat än dramatisk. En kort lista: Morgantown satsar bortåt en miljard på att uppdatera det mycket lyckade systemet med bättre kontrollsystem, effektivare vagnar, mer kapacitet och högre komfort. I Indien har nu två separata projekt påbörjats: Ett i Amritsar, ett i Triviandrum. På Heathrow har nästa etapp med att expandera systemet till fler terminaler och parkeringar påbörjats. Stora spelare som TATA i Indien, Bombardier i Europa, metrobolag (liknande SL i Stockholm) från Malaysia och Singapore tar nu den nya tekniken på fullt allvar och skickar tunga namn till konferensen i Berlin. Dessutom har vi sedan tidigare i år sett nya aktiviteter i Silicon Valley med Google i täten för spårtaxiprojekt för personal och kunder och inte minst staden San Jose som hittills satsat över 15 miljoner i utredningar och mycket seriösa studier.

Hämta och läs hela nyhetsbrevet här

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.