November 2013

Mycket engagerande konferens i Washington

Det är roligt när det går bra och det gjorde det verkligen i Washington. Bara att se det stora intresset för modern miljövänlig transportteknik som spårbilar och automatbanor. Den 23-25 oktober genomfördes konferensen med 130-talet  deltagare från universitet, myndigheter, trafikföretag och stadsplanerare, varav 20 från Sverige med KOMPASS-kommuner, Trafikverket, Näringsdepartementet, LogistikCentrum och KTH.

Läs mer i Destination #9 November 2013

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.