Mars 2019

KOMPASS nyhetsbrev: Destination mars 2019

Destination mars 2019

 

"Hållbara trafiklösningar som ger ökat resande med kollektivtrafik tillsammans med styrning mot en fossilfri fordonsflotta är avgörande för att nå Stockholmsregionens miljö- och klimatmål. 

I det sammanhanget är Arlanda en stor utmaning. Arlanda är Sveriges viktigaste kommunikationsnav och en förutsättning för Stockholmsregionens attraktivitet, tillväxt och dynamik. Samtidigt medför det stora miljö- och klimatutmaningar. Om Stockholmsregionen ska kunna behålla sin attraktionskraft behöver Arlanda vara lättillgänglig för  persontransporter och företag."

Läs hela krönikan från Bosse Andersson, ordförande i nätverket KOMPASS i månadens nummer av Destination. Läs även om kommande satsningar på autonoma, spårbundna trafiksystem i Mexiko och annat genom att klicka här.

 

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.