Medlemslogin

Nyhetsbrevet

Håll dig informerad, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Syndicate content

KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar

KOMPASS är ett nätverk av kommuner och andra tänkbara beställare av spårbilssystem. Nätverket är partipolitiskt och leverantörs-oberoende och vill främja idén om spårbilar som ett hållbart, klimatanpassat, ekonomiskt och säkert transportsystem. KOMPASS sprider information och delar erfarenheter med medlemmar och intressenter av hållbara transportsystem, verkar för test- och pilotbanor samt vidgar verksamheten internationellt.

Sedan februari 2016 är KOMPASS med i 2030-sekretariatet, där målet är att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Läs mer om 2030-sekretariatet här!

 

kompass

 

Kompassmöten

KOMPASS årsmöte 2019

Tid och datum för KOMPASS årsstämma presenteras inom kort.

 

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.