Miljöhänsyn

Snabbt och miljövänligt

Spårbilen är snabb, snitthastigheten är nästan 40 km/tim medan en buss i tätortstrafik snittar 17–20 km/tim. Stationerna ligger på sidospår där de lediga spårbilarna står, vilket gör att huvudspåret alltid är fritt för bilar som ska passera på väg till en annan hållplats. Det blir därför inga köer eller andra stopp på banan.

Spårbilens kapacitet i jämförelse med andra kollektivtrafiksystem i Stockholm

Spårbilar ger lägre utsläpp än annan eldriven kollektivtrafik eftersom de bara går på beställning. Utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar är i princip noll, dessutom bildas det mycket lite partiklar jämfört med biltrafiken.

Drivsystemet är mycket tystgående och eftersom banan går flera meter upp minimeras störningarna på marknivå. Spårbilar h ar därför förutsättningar att bli tätorternas tystaste trafiksystem.

Utsläpp av CO2 per trafikslag

Mänskligare stadslandskap

Eftersom banorna går på pelare frigörs markytor för till exempel gång- och cykelstråk, rekreation eller gröna korridorer istället för biltrafik. Spårkonstruktionen kan också användas som stöd för växter eller annan utsmyckning och utgöra ett levande inslag i gatubilden.

Miljövänlig stad

Mer att läsa

Läs rapporten Spårbilar i ett hållbarhetsperspektiv av Lars B Johansson, professor i miljöteknik

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.